Aktualności

26.07.2023
System certyfikacji wykonawców

Kilka dni temu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczona…

Więcej...
20.04.2023
Wybrane obowiązki zamawiających - PZP

Wybrane obowiązki zamawiających, które mogą mieć wpływ na sytuację wykonawców…

Więcej...
11.04.2023
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA W WYJAŚNIENIACH CENY

Zastrzeganie jako tajemnica przedsiębiorstwa informacji zawartych w dokumentach składających się…

Więcej...

Progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2024 roku

Przedmiot zamówienia Progi obowiązujące w 2024 roku (w EUR) Kurs Euro w zamówieniach publicznych obowiązujący w 2024 roku Progi obowiązujące w 2024 roku (w PLN)
Progi unijne dla zamawiających klasycznych
roboty budowlane 5 538 000 € 4,6371 25 680 260 zł
dostawy i usługi - zamawiający centralny 143 000 € 663 105 zł
dostawy i usługi - zamawiający samorządowy 221 000 € 1 024 799 zł
usługi społeczne i inne szczególne 750 000 € 3 477 825 zł
Progi unijne dla zamawiających sektorowych
roboty budowlane 5 538 000 € 4,6371 25 680 260 zł
dostawy i usługi 443 000 € 2 054 235 zł
usługi społeczne i inne szczególne 1 000 000 € 4 637 100 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)

Przedmiot zamówienia Progi obowiązujące w 2024 roku (w EUR)
Progi unijne dla zamawiających klasycznych
roboty budowlane 5 538 000 €
dostawy i usługi - zamawiający centralny 143 000 €
dostawy i usługi - zamawiający samorządowy 221 000 €
usługi społeczne i inne szczególne 750 000 €
Progi unijne dla zamawiających sektorowych
roboty budowlane 5 538 000 €
dostawy i usługi 443 000 €
usługi społeczne i inne szczególne 1 000 000 €
Przedmiot zamówienia Kurs Euro w zamówieniach publicznych obowiązujący w 2024 roku
Progi unijne dla zamawiających klasycznych
roboty budowlane 4,6371
dostawy i usługi - zamawiający centralny
dostawy i usługi - zamawiający samorządowy
usługi społeczne i inne szczególne
Progi unijne dla zamawiających sektorowych
roboty budowlane 4,6371
dostawy i usługi
usługi społeczne i inne szczególne
Przedmiot zamówienia Progi obowiązujące w 2024 roku (w PLN)
Progi unijne dla zamawiających klasycznych
roboty budowlane 25 680 260 zł
dostawy i usługi - zamawiający centralny 663 105 zł
dostawy i usługi - zamawiający samorządowy 1 024 799 zł
usługi społeczne i inne szczególne 3 477 825 zł
Progi unijne dla zamawiających sektorowych
roboty budowlane 25 680 260 zł
dostawy i usługi 2 054 235 zł
usługi społeczne i inne szczególne 4 637 100 zł
Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
tj.: 1 euro = 4,6371 zł

Przetargi publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach BZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Partnerzy: