zrealizowane projekty

Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji postępowania w trybie przetargu ograniczonego na budowę stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie (Numer referencyjny - DU/ZP/28/07). Stadion Legii Warszawa ma rangę stadionu „Elite”, posiada 30.830 miejsc siedzących i jest przystosowany dla rozgrywek pucharu UEFA oraz Ligi Mistrzów.

Więcej...

Obszary naszej praktyki

Doradztwo zamówienia publiczne
Doradztwo zamówienia publiczne
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz regulacje UE.
Obsługa projektów IT
Obsługa projektów IT
Wspieramy Zamawiających w procesie przygotowania i realizacji projektów polegających na wdrażaniu różnego rodzaju rozwiązań informatycznych zarówno sprzętowych jak i aplikacyjnych. Wykonawcom oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie pozyskiwania zamówień z branży IT. Weryfikujemy projekty IT w zakresie oceny ryzyka projektowego.
Korekty finansowe
Korekty finansowe
Mechanizm nakładania korekt finansowych w projektach europejskich często w praktyce budzi bardzo dużo kontrowersji. Samo stwierdzenie przez instytucje kontrolne, że przy wydatkowaniu środków pochodzących z UE doszło do nieprawidłowości często skutkuje utratą znacznej części dofinansowania. Mając na uwadze kontrowersje dotyczące mechanizmu nakładania korekt finansowych jak i często dyskusyjność wskazanych przez instytucje kontrolne nieprawidłowości wspieramy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych, sądowych i sądowo-administracyjnych.
Wydatkowanie środków UE
Wydatkowanie środków UE
Doradztwo w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze usługi obejmują w szczególności wsparcie Klienta w realizacji niezbędnych procedur zakupowych realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności jak i w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
Audyty procedur
Audyty procedur
Przeprowadzamy audyty procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz UE. Weryfikujemy efektywność ekonomiczną procesów zakupowych: przeprowadzamy analizy wydatków zakupowych, opracowujemy strategie zakupowe, przedstawiamy metody optymalizacji postępowań zakupowych.
Postępowania KIO
Postępowania KIO
Od wielu lat z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentowaliśmy Klientów w kilkuset postępowaniach odwoławczych. Świetnie znamy procedury oraz orzecznictwo i wiemy jak skutecznie z tej wiedzy korzystać. Szczególnie duże doświadczenie mamy w obsłudze prawnej sporów w branży budowlanej oraz IT.

Kim jesteśmy

Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. została założona przez grupę prawników zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Więcej...

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł

Przetargi publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…