Progi stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych w 2024 roku

 

Zobacz jakie są progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2024 roku, zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)

Przedmiot zamówienia Progi obowiązujące w 2024 roku (w EUR) Kurs Euro Progi obowiązujące w 2024 roku (w PLN)
Progi unijne dla zamawiających klasycznych
roboty budowlane 5 538 000 € 4,6371 25 680 260 zł
dostawy i usługi - zamawiający centralny 143 000 € 663 105 zł
dostawy i usługi - zamawiający samorządowy 221 000 € 1 024 799 zł
usługi społeczne i inne szczególne 750 000 € 3 477 825 zł
Progi unijne dla zamawiających sektorowych
roboty budowlane 5 538 000 € 4,6371 25 680 260 zł
dostawy i usługi 443 000 € 2 054 235 zł
usługi społeczne i inne szczególne 1 000 000 € 4 637 100 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)