Polityka prywatności i Nota prawna

 
 

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników jest Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51

Chronimy dane osobowe użytkowników zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, zwanym RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Ochrona prywatności

Dbamy o prywatność naszych użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Cele i podstawy przetwarzania danych

Zbieramy i analizujemy dane osobowe czytelników wyłącznie w celach statystycznych. W celu zbierania i analizowania zagregowanych informacji o korzystaniu z portalu korzysta z usługi Google Analytics. Przetwarzamy więc adresy IP. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych.  

Korzystanie z bezpłatnych narzędzi zamieszczonych na portalu nie wymaga rejestracji, jednakże w zakresie niektórych funkcjonalności wymaga podania adresu e-mail. W związku z powyższym tam gdzie to jest konieczne portal wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych – zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych.

Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze www.kancelariazp.pl w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba osób uprawnionych przez administratora. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osobom, których dotyczą przetwarzane dane, przysługują następujące prawa: prawo do informacji, które realizuje między innymi niniejsza polityka prywatności, prawo dostępu do danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu, które można realizować między innymi w sytuacjach, gdy nie życzą sobie Państwo otrzymywać informacji o charakterze marketingowym.

W sprawach związanych z realizacją praw można kontaktować się, wysyłając informację na adres kancelariazp@kancelariazp.pl Ponadto osobom, których dane przetwarzamy, przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Copyright

Właścicielem witryny www.kancelariazp.pl jest Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynie (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.

Prawa użytkowników

Każdemu użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewniamy realizację przysługujących mu praw, które w zależności od przypadku mogą obejmować: żądanie sprostowania danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, żądanie usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe użytkownika nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, gdy użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, a także gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy obowiązek ich usunięcia wynika z przepisów prawa, żądanie ograniczenia przetwarzania danych, gdy użytkownik, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, a także jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu, jak również jeżeli dane osobowe nie są już nam potrzebne, ale mogą być potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń, cofnięcie udzielonej zgody, ze skutkiem na przyszłość.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca plików cookies

Niniejszy portal przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nie obejmujące danych osobowych. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszego portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu – Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika portalu lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator niniejszego portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem kancelariazp@kancelariazp.pl, lub też pisemnie na adres pocztowy Administratora danych wskazany powyżej.

Zmiany i aktualizacja Polityki prywatności

Wedle naszego uznania możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności. Jeżeli wprowadzimy zmiany do naszej Polityki prywatności, zamieścimy zmienioną Politykę prywatności na www.kancelariazp.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszelkie materiały na niniejszym portalu zamieszczone są jedynie w celu informacyjnym i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie. Odwiedzający niniejszy portal powinni zasięgnąć indywidualnej porady prawnej we wszystkich sprawach w jakikolwiek sposób odnoszących się do ich praw i obowiązków.