Obszary naszej praktyki

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz regulacje UE.
Umowy
Umowy
Przygotowujemy wszelkie niezbędne w procesie udzielania zamówień publicznych wzory/projekty umów i dokumentów powiązanych z umowami. Specjalizujemy się w złożonych umowach o roboty budowlane oraz w umowach IT. W postępowaniach przetargowych występując po stronie wykonawcy analizujemy umowy przygotowane przez zamawiających, przygotowujemy konieczne pytania lub wnioski o zmianę umowy.
Postępowania KIO
Postępowania KIO
Od wielu lat z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentowaliśmy Klientów w kilkuset postępowaniach odwoławczych. Świetnie znamy procedury oraz orzecznictwo i wiemy jak skutecznie z tej wiedzy korzystać. Szczególnie duże doświadczenie mamy w obsłudze prawnej sporów w branży budowlanej oraz IT.
Wydatkowanie środków UE
Wydatkowanie środków UE
Doradztwo w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze usługi obejmują w szczególności wsparcie Klienta w realizacji niezbędnych procedur zakupowych realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności jak i w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
Obsługa projektów IT
Obsługa projektów IT
Wspieramy Zamawiających w procesie przygotowania i realizacji projektów polegających na wdrażaniu różnego rodzaju rozwiązań informatycznych zarówno sprzętowych jak i aplikacyjnych. Wykonawcom oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie pozyskiwania zamówień z branży IT. Weryfikujemy projekty IT w zakresie oceny ryzyka projektowego.
Inwestycje budowlane
Inwestycje budowlane
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych. Obsługiwaliśmy m.in. projekty budowlane z sektora wodno-kanalizacyjnego, projekty drogowe, projekty energetyczne oraz związane z budowa infrastruktury sportowej. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów budowlanych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC.
Audyty procedur
Audyty procedur
Przeprowadzamy audyty procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz UE. Weryfikujemy efektywność ekonomiczną procesów zakupowych: przeprowadzamy analizy wydatków zakupowych, opracowujemy strategie zakupowe, przedstawiamy metody optymalizacji postępowań zakupowych.
Korekty dofinansowanie
Korekty dofinansowanie
Mechanizm nakładania korekt finansowych w projektach europejskich często w praktyce budzi bardzo dużo kontrowersji. Samo stwierdzenie przez instytucje kontrolne, że przy wydatkowaniu środków pochodzących z UE doszło do nieprawidłowości często skutkuje utratą znacznej części dofinansowania. Mając na uwadze kontrowersje dotyczące mechanizmu nakładania korekt finansowych jak i często dyskusyjność wskazanych przez instytucje kontrolne nieprawidłowości wspieramy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych, sądowych i sądowo-administracyjnych.
Dyscyplina finansów publicznych
Dyscyplina finansów publicznych
Wspieramy naszych Klientów w postępowaniach związanych z odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie związanym z naruszeniem prawa zamówień publicznych. Prowadzimy szkolenia w zakresie dotyczącym problematyki naruszenia dyscypliny finansów publicznych w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego.
Negocjacje
Negocjacje
Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne podczas negocjacji. Wspieramy Klientów zarówno w trakcie negocjacji, których celem jest uzyskanie zamówienia jak i w negocjacjach związanych z koniecznością zmiany już zawartych umów. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów pozwoli Państwu uzyskać korzystniejsze warunki umowne lub ustrzec się przed nadmiernym ryzykiem prawnym.
Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Naszym Klientom z sektora publicznego doradzamy przy przygotowywaniu i realizacji projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast Klientów z sektora prywatnego wspieramy przy pozyskiwaniu kontraktów realizowanych w ramach PPP poprzez wsparcie na etapie weryfikacji wymagań instytucji publicznej, przygotowaniu odpowiednich wniosków i ofert, w trakcie spotkań z partnerem publicznym oraz przy weryfikacji wzorów umów.
Postępowania sądowe
Postępowania sądowe
Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów w szczególności w postępowaniach sądowych wynikających ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz w postępowaniach sądowych i sądowo–administracyjnych w ramach procedury odwoławczej wynikającej z nałożenia korekty finansowej w projektach europejskich.
 
 
 
 
 
 

Przetargi publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł