Obszary naszej praktyki

Zamówienia publiczne
Zamówienia publiczne
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz regulacje UE.
Audyty procedur
Audyty procedur
Przeprowadzamy audyty procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz UE. Weryfikujemy efektywność ekonomiczną procesów zakupowych: przeprowadzamy analizy wydatków zakupowych, opracowujemy strategie zakupowe, przedstawiamy metody optymalizacji postępowań zakupowych.
Negocjacje
Negocjacje
Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne podczas negocjacji. Wspieramy Klientów zarówno w trakcie negocjacji, których celem jest uzyskanie zamówienia jak i w negocjacjach związanych z koniecznością zmiany już zawartych umów. Wieloletnie doświadczenie naszych ekspertów pozwoli Państwu uzyskać korzystniejsze warunki umowne lub ustrzec się przed nadmiernym ryzykiem prawnym.
Partnerstwo publiczno-prywatne
Partnerstwo publiczno-prywatne
Naszym Klientom z sektora publicznego doradzamy przy przygotowywaniu i realizacji projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast Klientów z sektora prywatnego wspieramy przy pozyskiwaniu kontraktów realizowanych w ramach PPP poprzez wsparcie na etapie weryfikacji wymagań instytucji publicznej, przygotowaniu odpowiednich wniosków i ofert, w trakcie spotkań z partnerem publicznym oraz przy weryfikacji wzorów umów.
Obsługa projektów IT
Obsługa projektów IT
Wspieramy Zamawiających w procesie przygotowania i realizacji projektów polegających na wdrażaniu różnego rodzaju rozwiązań informatycznych zarówno sprzętowych jak i aplikacyjnych. Wykonawcom oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie pozyskiwania zamówień z branży IT. Weryfikujemy projekty IT w zakresie oceny ryzyka projektowego.
Inwestycje budowlane
Inwestycje budowlane
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze inwestycji budowlanych. Obsługiwaliśmy m.in. projekty budowlane z sektora wodno-kanalizacyjnego, projekty drogowe, projekty energetyczne oraz związane z budowa infrastruktury sportowej. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów budowlanych z wykorzystaniem warunków kontraktowych FIDIC.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aktualności

26.07.2023
System certyfikacji wykonawców

Kilka dni temu w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów zamieszczona…

Więcej...

Przetargi publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł