Zrealizowane projekty IT

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest obsługa postępowań przetargowych z sektora IT. Wspieramy naszych Klientów na etapie od przygotowania założeń projektowych po ostateczne rozliczenie zawartych umów.

Kwalifikacje naszego zespołu wynikają z doświadczenia przy realizacji najbardziej skomplikowanych na polskim rynku przedsięwzięciach dotyczących wdrożeń, serwisu i utrzymania systemów informatycznych.

Mamy także duże doświadczenie wynikające z realizacji mniej skomplikowanych postępowań z branży IT dotyczących np.: dostaw komputerów, serwerów i innych urządzeń informatycznych.

W związku ze specyfiką postępowań przetargowych z branży IT gdzie z reguły  występuje ostra konkurencja mamy bardzo duże doświadczenie wynikające z reprezentacji naszych Klientów w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prawnicy naszej Kancelarii brali udział na przestrzeni ostatnich lat w kilkuset tego typu sprawach, zdobywając cenne doświadczenie.

W ramach projektów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemów informatycznych, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • wdrożenie oprogramowania składającego się na nowy Centralny System Bankowy, wraz z dostawą infrastruktury sprzętowej oraz usługami gwarancyjnymi i serwisowymi;
 • budowę, wdrożeniu i utrzymaniu Systemu e-Podatki wraz z usługami dodatkowymi;
 • zaprojektowanie, budowę, wykonanie i wdrożenie zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej do pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym oraz systemu zliczania pasażerów;
 • doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń. Zamawiający: Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa;
 • opracowanie studium projektowego konsolidacji i centralizacji systemów celnych i podatkowych w resorcie finansów;
 • system Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL;
 • dostawę zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem w Warszawie i Raszynie;
 • zaprojektowanie i wykonanie „Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, etap I”;
 • wykonanie usługi wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego obszar Finansów i Księgowości oraz Logistyki w MPWIK w Warszawie S.A.;
 • wykonanie Systemu zdalnego odczytu wodomierzy w MPWiK w m.st. Warszawie S.A.;
 • wykonanie uzupełnienia bazy danych GIS w zakresie obiektów sieci kanalizacyjnej oraz przyłączy wodociągowych dla MPWIK w m. st. Warszawie S.A.;
 • system informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym w ramach projektu pn. Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu;
 • dostawę i wdrożenie systemów obsługi i rozliczeń klientów dla PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A.

W ramach projektów związanych z dostawą gotowych rozwiązań IT oraz dostawą licencji wraz z usługami serwisu lub utrzymania, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • zakup liczników, koncentratorów oraz systemu IT do zarządzania infrastrukturą pomiarową dla RWE Stoen Operator Sp. z o.o.;
 • dostawę licencji i wdrożenie zintegrowanego systemu klasy ERP wraz z odpowiednią infrastrukturą informatyczną dla MPK Poznań Sp. z o.o.;
 • świadczenie usług utrzymania infrastruktury oraz budowy, utrzymania i rozwoju oprogramowania Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13;
 • implementację i utrzymanie usług INSPIRE i ich brokera krajowego, brokera branżowego oraz szkolenia, na potrzeby projektu Geoportal 2;
 • rozwój metadanych oraz harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych w projekcie GEOPORTAL 2;
 • sprzedaż i instalacja serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym, klimatyzatorów, modernizacja węzłów transmisji danych oraz przeniesienie funkcjonującego Systemu Pobyt na dostarczone i uruchomione serwery;
 • usługę wdrożenia i utrzymania Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP dla Uniwersytetu Łódzkiego.

W ramach projektów związanych realizacją portali, platform informatycznych, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • realizację projektu pn. Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd;
 • system elektronicznych usług publicznych w Bogatyni – Wrota Bogatyni;
 • uruchomienie Centrum Wsparcia Technicznego dla pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówek zagranicznych.

W ramach projektów związanych z dostawa urządzeń IT, prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli m.in. przy realizacji zamówień publicznych na:

 • zakup 390 serwerów, Zamawiający: Ministerstwo Finansów;
 • umowy ramowe na dostawę infrastruktury serwerowej, Zamawiający PGE Systemy S.A.;
 • dostawę serwerów typu BLADE wraz z obudową, przełącznikami sieciowymi, konsolą KVM, switche, moduły GBIC, UPC;
 • dostawę platformy serwerowej oraz przeniesienie środowiska wirtualnego Vmware.

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Oblicz termin związania ofertą

Kwota:
OK

1 EUR =   4,6371 PLN

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)
tj.: 1 euro = 4,6371 zł

Progi stosowania ustawy PZP w 2024r.

Zobacz jakie są progi stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w 2024 roku, zgodnie z Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2023 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (M.P. 2023 poz. 1344)

Partnerzy