Współpraca z Instytutem Europejskim oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie

15.03.2008

Od marca 2008 r. Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. nawiązała współpracę z Instytutem Europejskim oraz Studium Prawa Europejskiego w Warszawie w zakresie organizacji zaocznego kursu akademickiego ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PRAWO i PRAKTYKA 2008. W ramach współpracy Kancelaria przygotowała materiały szkoleniowe dotyczące następujących zagadnień:

  • Jak dobrze zorganizować i przeprowadzić zamówienie publiczne – wstęp do przedmiotu (wykład zarejestrowany elektronicznie);

  • Fundusze europejskie a zamówienia publiczne (skrypt + test);

  • Procedury zamówień publicznych – ogłaszanie zamówienia, badanie i ocena ofert, postępowanie, wybór oferenta, ogłaszanie wyników postępowania, środki ochrony prawnej – tryb rozpatrywania odwołań, umowy (skrypt + test);

  • Kontrola zamówień publicznych (skrypt + test);

  • Dobre praktyki, zjawiska patologiczne, orzecznictwo (skrypt);

  • Wzory dokumentów (zbiór wzorów dokumentów).


Szczegółowe informacje odnośnie ww. projektu dostępne są na stronie internetowej: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – PRAWO i PRAKTYKA 2008

Aktualności

22.09.2022
Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji

Planowane zmiany przepisów Prawa zamówień publicznych w zakresie waloryzacji W…

Więcej...

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł