Współpracownicy

dr Michał Wieloński – doktor nauk prawnych w zakresie prawa, dyrektor departamentu zamówień publicznych dużej instytucji zamawiającej, były wykładowca akademicki, wieloletni praktyk w doradztwie prawnym i stosowaniu prawa jako pracownik instytucji publicznych i współpracownik kancelarii prawnych, szkoleniowiec.

Absolwent studium podyplomowego „Zamówienia publiczne” prowadzonego przez Katedrę Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książek i artykułów naukowych o tematyce zamówień publicznych, funduszy unijnych i partnerstwa publiczno-prywatnego.

Przydatne informacje

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2453)
tj.: 1 euro = 4.2693 zł