Zastrzeżenia prawne

ZASTRZEŻENIA OGÓLNE
Niniejsza strona internetowa została przygotowana na zlecenie Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o. Wszelkie zamieszczone na niej materiały służą wyłącznie celom informacyjnym. Informacje zawarte na stronie nie są poradą prawną i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zawartość i struktura strony są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek powielanie informacji zamieszczonych na stronie, w całości lub w części, w celach innych niż niekomercyjne bez zgody Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o. jest zabronione.

DANE OSOBOWE
Dane osobowe zawarte w formularzach jak również inne dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze witryny w specjalnej strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych pracowników Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o. zajmujących się administracją bazy.

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz czy w inny sposób udostępnił swoje dane osobowe Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o., Kancelaria zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

COPYRIGHT
Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. jest właścicielem witryny www. kancelariazp.pl. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszystkie materiały zawarte w witrynach (teksty, obrazy, grafiki, jak i inne elementy twórcze) są chronione prawami autorskimi i należą do Kancelarii Zamówień Publicznych Sp. z o.o. lub są przez nią licencjonowane.