szkolenia

Kancelaria prowadzi szkolenia w zakresie procedur udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych. Szkolenia przeznaczone są dla podmiotów, urzędów i instytucji, które w praktyce są zobowiązane do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W trakcie szkoleń analizowane są praktyczne problemy z jakimi spotykają się Państwo podczas realizacji procedur udzielania bądź pozyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem wiedzy wynikającej z analizy najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej, sądów okręgowych rozpatrujących skargi z zakresu Prawa zamówień publicznych i Sądu Najwyższego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W trakcie szkoleń przedstawiciele Kancelarii omawiają interesujące Państwa kwestie w oparciu o analizę przedstawionych przez Państwa konkretnych problemów związanych z procedurami udzielania zamówień publicznych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Chętnie dostosujemy tematykę i zakres szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb.