zrealizowane projekty

Prawnicy naszej Kancelarii uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji postępowania w trybie przetargu ograniczonego na budowę stadionu piłkarskiego przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie (Numer referencyjny - DU/ZP/28/07). Stadion Legii Warszawa ma rangę stadionu „Elite”, posiada 30.830 miejsc siedzących i jest przystosowany dla rozgrywek pucharu UEFA oraz Ligi Mistrzów. " />

Więcej...

Obszary naszej praktyki

Doradztwo zamówienia publiczne
Doradztwo zamówienia publiczne
Oferujemy kompleksowe wsparcie dla wszystkich uczestników procesu realizacji zamówień publicznych. Skutecznie wspieramy Klientów zarówno w postępowaniach realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych jak i postępowaniach zakupowych realizowanych w oparciu o kodeks cywilny oraz regulacje UE.
Obsługa projektów IT
Obsługa projektów IT
Wspieramy Zamawiających w procesie przygotowania i realizacji projektów polegających na wdrażaniu różnego rodzaju rozwiązań informatycznych zarówno sprzętowych jak i aplikacyjnych. Wykonawcom oferujemy kompleksowe wsparcie w całym procesie pozyskiwania zamówień z branży IT. Weryfikujemy projekty IT w zakresie oceny ryzyka projektowego.
Korekty finansowe
Korekty finansowe
Mechanizm nakładania korekt finansowych w projektach europejskich często w praktyce budzi bardzo dużo kontrowersji. Samo stwierdzenie przez instytucje kontrolne, że przy wydatkowaniu środków pochodzących z UE doszło do nieprawidłowości często skutkuje utratą znacznej części dofinansowania. Mając na uwadze kontrowersje dotyczące mechanizmu nakładania korekt finansowych jak i często dyskusyjność wskazanych przez instytucje kontrolne nieprawidłowości wspieramy naszych Klientów w postępowaniach odwoławczych, sądowych i sądowo-administracyjnych.
Wydatkowanie środków UE
Wydatkowanie środków UE
Doradztwo w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Nasze usługi obejmują w szczególności wsparcie Klienta w realizacji niezbędnych procedur zakupowych realizowanych w oparciu o zasadę konkurencyjności jak i w oparciu o Prawo zamówień publicznych.
Audyty procedur
Audyty procedur
Przeprowadzamy audyty procedur związanych z realizacją zamówień publicznych w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa polskiego oraz UE. Weryfikujemy efektywność ekonomiczną procesów zakupowych: przeprowadzamy analizy wydatków zakupowych, opracowujemy strategie zakupowe, przedstawiamy metody optymalizacji postępowań zakupowych.
Postępowania KIO
Postępowania KIO
Od wielu lat z sukcesami reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentowaliśmy Klientów w kilkuset postępowaniach odwoławczych. Świetnie znamy procedury oraz orzecznictwo i wiemy jak skutecznie z tej wiedzy korzystać. Szczególnie duże doświadczenie mamy w obsłudze prawnej sporów w branży budowlanej oraz IT.

Kim jesteśmy

Kancelaria Zamówień Publicznych Sp. z o.o. została założona przez grupę prawników zajmujących się zawodowo zamówieniami publicznymi.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.


Więcej...

Oblicz termin związania ofertą

Posłuż się naszym Kalkulatorem terminu związania ofertą i otrzymuj automatyczne powiadomienia e-mail.

Przelicznik euro - zamówienia publiczne

Kwota:
OK

PLN =  EUR

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2254)
tj.: 1 euro = 4.3117 zł

Przetargi publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych (TED)
TED (Tenders Electronic Daily) to internetowa wersja „Suplementu do Dziennika…
Ogłoszenia o przetargach UZP
Biuletyn Zamówień Publicznych zawiera bazę danych - ogłoszenia o postępowaniach…